Retourneren en herroepingsrecht jubileumboek

Retourneren bestelling

U heeft 2 mogelijkheden om uw bestelling te retourneren:

1) Retourneren op school (gratis)

U brengt uw bestelling binnen 14 dagen GRATIS terug bij het OLV, Paul Windhausenweg 11, 4818 TA Breda. Neemt u de factuur mee.

U krijgt uw geld contant terug exclusief eventuele betaal- of verzendkosten of

2) Retourneren via verzending (retourkosten voor klant)

U kunt de overeenkomst op twee verschillende manieren ontbinden (zoals hieronder beschreven).

a) Stuur het onbeschadigde jubileumboek en het ingevulde retourformulier binnen 14 dagen na ontvangst in de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking, naar het retouradres: OLV, Paul Windhausenweg 11, 4818 TA Breda.
Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending.
Retourkosten zijn voor eigen rekening.

b) Door gebruik te maken van het herroepingsformulier of het retourformulier en dit naar ons te mailen of te versturen. Wij geven u een bedenktijd van 14 dagen.
Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie over herroepingsrecht vindt u hieronder.

Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen. Het OLV is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.

Herroepingsrecht

Wat is herroepingsrecht?

Het OLV hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het jubileumboek o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons retourneren.

U kunt het jubileumboek retourneren/verzenden naar:

OLV

Paul Windhausenweg 11

4818 TA Breda

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door OLV terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het jubileumboek en de verpakking. Hij zal het jubileumboek slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het jubileumboek wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het jubileumboek met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Onze Lieve Vrouwelyceum, handelend onder de naam OLV, Paul Windhausenweg 11, 4818 TA Breda, 076-5224707, lustrum@olvbreda.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en mailen naar lustrum@olvbreda.nl.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Met klachten en vragen over boeken die u heeft besteld via onze webshop dient u zich te wenden tot info@olvbreda.nl.

Service en retournering beschadigde of onjuiste artikelen

Het OLV raadt aan de bestelling via thuisbezorgen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk. Raadpleeg in dat geval het Retourformulier.