Privacyverklaring

versie 9-2-2022

Bij het gebruik van de diensten van OLV, waaronder de website, kunnen persoonsgegevens in ons bezit komen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Betaalgegevens

Persoonsgegevens jongeren

Wat betreft onze website, is het niet onze intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Echter beschikken we niet over de mogelijkheden om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mochten wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige onder uw toezicht: neem contact met ons op.

Verwerken persoonsgegevens

Met betrekking tot onze online communicatie, werken wij met persoonsgegevens bij het verzenden van e-mails en e-mailings. Verder indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld bij het verwerken van betalingen en bij het informeren over diensten en producten.

Media

Als U afbeeldingen upload naar de website dan gaat OLV er van uit dat dit gebeurt met toestemming van de afgebeelde personen. Mocht U bezwaar hebben tegen het gebruik van een afbeelding dan kunt U hiervoor contact opnemen.

Gegevens bewaren

OLV voldoet aan de wettelijke bewaartermijn(en). Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

OLV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OLV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Tracken websitebezoek

Voor het correcte functioneren van de website gebruikt, OLV technische en functionele cookies. We gebruiken geen analytische cookies die mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Wij tracken u dus niet voor marketingdoeleinden.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@olvbreda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. OLV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

OLV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

OLV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware – zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) – we gebruiken een beveiligde internetverbinding, herkenbaar aan de ‘https’ voor het webadres en het hangslotje in de adresbalk.

SPF – internetstandaard om te voorkomen dat uit onze naam valse e-mails verzonden worden (bijv. spam of phishing).

Contact opnemen

 

Privacy gerelateerde vragen kunt u sturen naar info@olvbreda.nl. Wij zorgen dat uw vraag door de aangewezen persoon beantwoord wordt.